Palący się znicz.

Z okazji święta Wszystkich Świętych dzieci z grupy IV i V wybrały się 2 listopada na pobliski cmentarz w Borzęcinie Dużym. Przedszkolaki zapaliły znicze na Pomniku Bohaterów, którzy zginęli walcząc za naszą Ojczyznę. Była to jedna z cenniejszych lekcji o polskim patriotyzmie, gdzie przedszkolakom została zwrócona uwaga na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach i osobach zasłużonych, cenionych w naszej „małej Ojczyźnie”. Dzieci w ciszy i zadumie zapaliły znicze, a tlące się płomienie skłoniły wszystkich do refleksji i chwili zadumy.