Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony został w 1992r. przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Początkowo Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego nie miał określonego charakteru. Za generalne cele przyjęto upowszechnienie polityki zdrowia psychicznego oraz edukację społeczną w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji przypominamy listę numerów, gdzie warto się skierować w przypadku wszelkich kryzysów psychicznych.

 

800 70 22 22  – Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 123 – Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

22 635 09 54 – Telefon zaufania dla osób starszych

800 080 222 – Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów.

800 120 002 – Niebieska Linia – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

800 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania dla osób z problemem narkotykowym

 

Maria Goralewska