4 października uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w grze terenowej pt. “Tajemnice Starego Miasta”. Zajęcia odbywały się w języku angielskim. Młodzież została podzielona na kilka grup. Następnie każda z grup otrzymała do wykonania zadania związane z historią i architekturą Starego Miasta. Na koniec koordynatorzy gry podali uczestnikom prawidłowe odpowiedzi.

Iwona Jaźwińska, Katarzyna Sowińska, Aneta Szerszeń