28 listopada rozpoczął się w  naszej szkole Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami. Termin wybrany był nieprzypadkowo. 3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami (ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ)

Osoby z niepełnosprawnością coraz pełniej korzystają z życia. Uprawiają sport, zdobywają medale. Uczestniczą w kulturze i sztuce. Są twórcami, artystami, piszą książki, tańczą, uczą innych. Jeszcze niedawno było to nie do pomyślenia, a teraz rozwój technologii otwiera wciąż nowe możliwości. Niepełnosprawność nie powinna być barierą – do tego dążymy.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami dają możliwość zwrócenia uwagi na konieczność integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Jest to również doskonała okazja dla nas wszystkich, by budować dobre relacje oraz kształtować postawy tolerancji.

Podczas tego wyjątkowo tygodnia w Borzęcinie odbyło się wiele aktywności, których podstawowym przesłaniem były równe prawa, szacunek i godność osób z niepełnosprawnościami. Na lekcjach wychowawczych uczniowie poznawali zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz wychowawczyń ( p. M. Sadło, p. M. Załogi, p. A. Lewandowskiej) z dziećmi ze świetlicy szkolnej i świetlicy TPD, na parterze powstała niezwykła galeria prac tematycznych. W świetlicy szkolnej odbyło się wiele rozmów o różnego rodzaju niepełnosprawnościach oraz czytanie opowiadań uwrażliwiających na potrzeby innych osób.

Dzięki zaangażowaniu p. T. Rutkowskiego w czwartek 1 grudnia do naszej szkoły przyjechali niewidomi zawodnicy z Lasek. Przez 5 godzin w hali sportowej rozgrywane były mecze goalballa. Goalball  to gra drużynowa dla osób niewidomych i słabowidzących. Hala została dostosowana do potrzeb osób niewidomych, natomiast nasi uczniowie grali w specjalnych goglach. Czwartkowa inicjatywa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie mogli poczuć ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Poza tym przekonali się, że mimo różnic, wiele ich też łączy z zawodnikami. Poczucie humoru i dystans do siebie sprawiły, że było to niezwykłe spotkanie.  Ciekawym doświadczeniem było towarzyszenie, pomoc, rozmowy z  niewidomymi zawodnikami podczas obiadu w stołówce. 

Z inicjatywy p. A. Piwowarskiej uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznania pomocy dydaktycznych dla osób niewidomych. Podczas długich przerw oraz na zajęciach w klasach, dzieci układały fakturowe domina, poznawały alfabet Braille’a oraz oglądały podręczniki napisane tym językiem. Natomiast p. A. Lewandowska prezentowała dzieciom język migowy  i przekazywała wiele praktycznych wskazówek na temat funkcjonowania i trudności w życiu codziennym osób głuchych.

Wszystkie aktywności związane z obchodami Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami odbyły się w atmosferze sympatii, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Po raz kolejny udowodniliśmy, że niepełnosprawność to nie tylko ograniczenia, ale duch walki, artystyczne wyzwania i często pokonywanie kolejnych stopni swoich możliwości.

Pamiętajmy – Osoby z niepełnosprawnościami są wśród nas.

Koordynatorka akcji – Maria Goralewska