W imieniu  wszystkich Rodziców

dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom

oraz wszystkim pracownikom

za realizację trudnego i ważnego, ale jakże pięknego zadania ,

jakim jest wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży.

 

Życzymy Państwu

dużo zdrowia i sił, abyście mogli jak najlepiej wypełniać swoją misję,

aby trud i zaangażowanie  przyniosły szacunek uczniów i osobistą satysfakcję,

Niech każdy dzień  opromienia Was radością.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami

Rada Rodziców