Zielona łąka z kolorowymi kwiatami

 
     W maju klasa 1a uczestniczyła w projekcie ,,Łąka kwietna’’. Uczniowie przyczynili się do stworzenia bioróżnorodnej i miododajnej przyszkolnej łąki dla pszczół. Celem przeprowadzonych zajęć było: zaspokajanie i wspieranie ciekawości oraz rozwijanie zainteresowań otaczającym światem, stwarzanie warunków do podejmowanie prób samodzielnego eksperymentowania, doświadczania, formułowania wniosków z przeprowadzanych działań oraz edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska, poszanowania życia owadów i zwierząt, a także promowanie zdrowego stylu życia.
     Na początku projektu uczniowie klasy 1a, wykorzystując burzę mózgów, stworzyli mapę myśli dotyczącą łąki kwietnej. Przywoływali wiele skojarzeń związanych z łąką, kwiatami i owadami. Szczególną uwagę zwrócili na pracę pszczół.   Dzięki tym działaniom dzieci zdały sobie sprawę, jak ważnym ekosystemem jest łąka. Aby potwierdzić hipotetyczne rozważania udali się na spacer wokół terenu szkoły i przy pomocy lup obserwowali przyrodę.
     Następnie pierwszaki poznawały nazwy najpopularniejszych kwiatów   występujących na łące. Były to min.: mak, chaber, mniszek, krwawnik, szałwia, rumianek, ślaz. Po zdobytej wiedzy na temat rosnących kwiatów uczniowie, pracując w grupie, stworzyli zarys swojej własnej łąki kwietnej. Punktem kulminacyjnym projektu było samodzielne sianie nasion trawy i kwiatów przez uczniów.
     W celu poszerzenia wiedzy każde dziecko, przy wsparciu rodzica, wykonało plakat dotyczący wybranej rośliny rosnącej na łące. Na plakatach znajdowały się informacje dotyczące właściwości leczniczych kwiatów, które uczniowie samodzielnie prezentowali na forum klasy.
     Poruszana tematyka była również inspiracją do przeprowadzenia zajęć plastycznych i muzycznych. Uczniowie wykonali pszczoły, biedronki i motyle z rolek papieru, wykazując się swoją kreatywnością. W ramach edukacji muzycznej, machając wstążkami, zatańczyli ,,Taniec motyli’’ do muzyki Vangelisa.
 
     Realizacja projektu przyniosła uczniom klasy 1a wiele korzyści. Szeroko pojęta tematyka projektu pozwoliła na zdobycie wiedzy z wielu dziedzin poprzez międzyprzedmiotowe działania. Pierwszoklasiści poszerzyli wiedzę przyrodniczą, odkryli swoje  możliwości twórcze, rozwijali umiejętność współpracy z kolegami i bliskimi. Poza tym zainteresowali się światem przyrodniczym, zaspokoili naturalną potrzebę ruchu i bezpośredniego obcowania z przyrodą.

     Anita Lewandowska