Wpłat można dokonywać  do Skarbników Klasowych lub na konto Rady Rodziców.

( w tytule: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc za który jest składka)

                                                                     SKO KONTO RADY RODZICÓW

13 1020 1185 0000 4602 0249 7980