3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.

W 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Jej przesłanie – pełne, aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, na równi z innymi osobami.

W ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole organizowany był konkurs plastyczny ,,Sprawni Niepełnosprawni “. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na problemy osób z niepełnosprawnością oraz przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności takich jak integracja, tolerancja i równość. Prace konkursowe wywieszone zostały na wystawie.

Ponadto w dniu 4 grudnia na szkolnych korytarzach wystawione zostały tablice przybliżające życie osób niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących oraz osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się ze znakami alfabetu w języku migowym. Dodatkowo doświadczali jak osoby niewidome poruszają się z białą laską. Zobaczyli jak wygląda gra ,,Twister” i ,,Kółko i krzyżyk” dla niewidomych. Pisali na maszynie do alfabetu Braille’a.

Uczniowie klas trzecich udali się na wycieczkę do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym.