W czasie ostatniego kiermaszu zebraliśmy 2680 złotych. Pieniądze zostały przekazane szkole w Ugandzie. Środki zostaną przeznaczone na położenie tynków zewnętrznych. Bardzo dziękujemy za Państwa wrażliwość, otwartość i hojność. Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów z klasy 5a i 5b,  Rodziców naszych wspaniałych wolontariuszy oraz do Wszystkich, którzy upiekli ciasto na kiermasz.
                                                          Agnieszka Barcz, Katarzyna Sowińska, Iwona Jaźwińska