Dnia 23.09.2021 odbyło się zebranie Rady Rodziców. W zebraniu wzięli udział Dyrekcja ZSP w Borzęcinie Dużym i Przedstawiciele klas I-VIII.

Na zebraniu podjęte były następujące decyzje:

 1. W związku z pandemią nadal obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do szkoły. Dzieci uczą się samodzielności i odpowiedzialności.
 2. Szkoła nadal kontynuuje  Program ,,Owoce w Szkole,,
 3. Dzienniczek ucznia będzie funkcjonował tylko w formie elektronicznej.
 4. Każda klasa podejmuje indywidualnie decyzję dotyczącą zasad sanitarnych na lekcję informatyki.
   1. zakup rękawiczek jednorazowych z budżetu klasowego,
   2. mycie rąk wodą z mydłem przed zajęciami, lub
   3. dezynfekcja środkami odkażającymi.
 5. W październiku Rada Rodziców zakupi dwa dystrybutory z wodą, jeden dla dzieci I-III, drugi IV-VIII. Uczniowie będą mogli uzupełniać małe butelki aby zmniejszyć ciężar plecaków.
 6. W szkole zostaną ponownie uruchomione automaty z sokami i zdrowymi przekąskami.
 7. Dyrekcja prosi o wspólne motywowanie  dzieci do systematycznej nauki i samodzielności w odrabianiu prac domowych.
 8. Jest również  prośba  Dyrekcji o zwrócenie uwagi na odpowiedni ubiór dzieci, makijaż czy farbowanie włosów (dotyczy również chłopców)

DODATKOWE INFORMACJE:
Dni wolne od zajęć:
14.10,     12.11,     07.01,     02.05,     24-26.05,     16.06,
W tych dniach będzie czynna świetlica szkolna.
 
Na zebraniu Rada Rodziców wybrała  swoich przedstawicieli:
Przewodniczący: ANNA WAROT
Zastępca przewodniczącego: ARTUR WIŚNIEWSKI
Skarbnik: EDYTA GRABOWSKA
Sekretarz: KATARZYNA KAFARSKA
 
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: TOMASZ JÓŹWICKI
Członek: AGNIESZKA KAMIŃSKA
 
Rada Rodziców podjęła decyzję o podwyższeniu składki na komitet:

 • na pierwsze dziecko – 15 zł
 • na drugie i kolejne dziecko – 10 zł

Opłaty tak jak do tej pory można wpłacać do skarbników klasowych lub na konto Rady Rodziców 
(w tytule: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc za który jest składka)

SKO RADY RODZICÓW

13 1020 1185 0000 4602 0249 7980

 
 
Rada Rodziców podjęła decyzję o dalszej współpracy z Fundacją ,,Rodzice Szkole,,