Zestawienie wydatków Rady Rodziców 2021/22

Saldo początkowe na dzień 21.09.2021r.  wynosiło: 24 138,02

W roku szkolnym 2021/22 Rada Rodziców poniosła następujące wydatki:

WYDATKI   GOTÓWKOWE

 • Rękawiczki lateksowe – 271,77
 • Dzień Edukacji Narodowej – 443,22
 • Mikołajki – 1 298,10
 • Wieniec pogrzebowy dla Ks. J. Olczaka – 150,00
 • Paczka dla seniora – 100,00
 • Pączki  TŁUSTY CZWARTEK – 720,00
 • Dzień Kobiet i Mężczyzn – 323,00
 • Pierwszy dzień wiosny – 1 149,65
 • Woda na egzaminy – 260,16
 • Teczki i dyplomy – 712,07
 • Dzień Dziecka – 1 037,94
 • Nagrody na konkurs jęz. angielskiego – 143,00
 • Pieczątka – 59,04
 • Nagrody na zakończenie roku szkolnego – 1 828,07

RAZEM:  8 496,02

 

WYDATKI  PRZELEWOWE

 • Warsztaty na Dzień Dziecka – 1 600,00
 • Darowizna dla Gabrysi – 500,00
 • Woda do dystrybutorów – 1 778,48
 • Tablet do sali 35 – 8 180,00
 • Nagrody na koniec roku – 4 060,73
 • Opłata manipulacyjna – 20,00

RAZEM :  16 139,21

Wydatki  w roku szkolnym wyniosły :  24 635,23